Vlaanderen

Sedert 2022 ook Tuinpunt Vlaams Brabant.

Voorjaar 2022 zijn wij gestart met een regiowerking in de provincie Brabant.
Voor onze activiteiten kozen wij een locatie in Kampenhout, het Park van Relst.
Park van Relst - Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

Kampenhout is het kruispunt gelegen halverwege Mechelen en Leuven op het snijpunt met de provinciale steenweg van Brussel naar Haacht.
 Dit is ook de woonplaats van Ellen en Patrick Van Raemdonck, de gangmakers voor deze nieuwe regio.

plantenbabbel 21 september om 19u30

 Droogminnende tuinen

Tuinieren in tijden van droogte.  Om als levend wezen te overleven is water onontbeerlijk.  
De voorbije maanden hadden we nog niet echt te klagen, maar niettemin komen er reeds gedurende het jaar perioden voor van extreme droogte.  
Samenhangend met de klimaatveranderingen hebben we klimatologisch grotere perioden van nattigheid en vooral de laatste jaren extreem lange perioden van droogte. 

In onze tuin vertaalt zich dat naar planten in stress.  Stress aan de planten zien we aan het blad dat opkrult en verdroogt en aan een verminderde bloemvorming.
 Bomen verliezen hun bladeren om zich te beschermen tegen uitdroging. 
 
Beth Chatto heeft die problematiek opgelost door het aanleggen van een graveltuin en heeft haar ondervindingen en vaststellingen vastgelegd in een boek 'De Droge Tuin'.  
Vanuit haar opgedane ervaring gaan we de graveltuin en haar beplanting bespreken.  
We bespreken aan welke eigenschappen de planten moeten voldoen om drogere perioden te overleven. 

Onze spreker is Marc Vermeulen, tuinontwerper en brengt een boeiende voordracht.